رکاد ۷

رویداد کارآفرینی دانش آموزی رکاد ۷ ویژه دختران

خراسان رضوی – مشهد

۱۵:۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ الی ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۳

تا شروع رکاد ۷

تیم منتوری

حامیان رویداد

✅جناب آقای مهندس یوسف مذهب
مدیرعامل محترم شرکت نرم افزاری آموت

✅ جناب آقای مهندس زاهد پیشه
موسس هلدینگ ارم و هتل بین المللی عماد

✅مدیریت محترم شعب بانک کشاورزی استان خراسان رضوی

✅مهندس نوری
مدیرعامل محترم شرکت گندم دشت مشهد

✅مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپا، فاوا واحد خراسان رضوی

✅ جناب آقای دکتر روحانی نیا
ریاست محترم اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ مشهد

✅ جناب آقای مهندس محسن روشنک
مدیرعامل محترم شرکت آریانا
بازرگانی سیستم صبا

✅ گروه ایران تدکس، مرجع دوبله فیلم های تد

داوران

میم.پ.عین

جیم.عین

تا پایان رکاد ۷

رکاد ۶

رویداد کارآفرینی دانش آموزی رکاد ۶ ویژه پسران

خراسان رضوی – مشهد

۱۵:۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ الی ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۲

گذشته

رویدادی که در آن مدیران تجاری،دانش آموزان عاشق کارآفرینی،برنامه نویسی، فروش و طراحان گرافیک گرد هم می آیند تا طی ۵۴ ساعت، ایده هایشان را مطرح کنند، گروه تشکیل بدهند و هر گروه ایده ای را اجرا کند.

رکاد ۶ ،ششمین رویداد کارآفرینی دانش آموزی، یـک رویـداد آموزشی-تجربی غیـرانتـفـاعـی است که در چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه تاریخ دهم الی دوازدهم آبان ماه ۱۳۹۶ در مشهد برگزار میگردد. هدف این رویداد، افزایش رغبت دانش آموزان علاقه مند به کارآفرینی برای راه اندازی کسب و کار از طریق آموزش عملی است. در این حرکت اجتماعی و آموزشی مشتاقان کـارآفرینی از بین پسران دانش آموز گرد هم می آیـند تا با اشتراک گذاری ایـده هایشـان و تشکیل تیم ها به راه اندازی مدل های کسب و کـار بپـردازند هدف از برگـزاری چنیـن بـرنامه هایـی گسترش و تشویق روحیه کارآفرینی در بین دانش آموزان است تا بتوانند فعالیت های فوق برنامه خود را در مسیر کارآفرینی قرار دهند.