حامی عزیز رکاد

دروود بر شما

 

چنانچه همراهی رویدادهای رکاد را برای مجموعه خود مفید می دانید…

چنانچه حمایت از این رویداد را در راستای رشد و توسعه جامعه می دانید…

چنانچه حمایت از این رویداد را در راستای مسئولیتهای اجتماعی خود می دانید….

چنانچه دوست دارید تعداد دانش آموزان بیشتری برای نگرش کارآفرینی پرورش یابند ….

شما می توانید از طریق تهیه بلیطهای برکت رکاد، این خدمت را انجام دهید…

لطفا ابتدا فرم زیر را تکمیل نموده و با انتخاب یکی از پکیج ها،  پرداخت را انجام دهید. رکاد با افتخار خدمات متقابل ذکر شده را به شما حامی گرانقدر اهدا خواهد نمود.
سایت رکاد هندل شده توسط رسول حسین پور