نازنین ابراهیم زاده فخار

منتور کسب و کار

    نازنین فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد اسلامی در رشته کارشناسی فناوری اطلاعات  است. او از برگزارکنندگان اولین دوره استارتاپ ویکند جهانی مشهد همچنین در شهرهای دیگر از جمله گرگان و کرمان بوده است. نازنین سابقه ۳سال فعالیت در شرکت گرین وب به عنوان مدیر بازرگانی را در رزومه خود دارد ودر حال حاضر مدیر عامل استارتاپ سِراناز کسب و کار شخصی موفقی را پایه ریزی کرده است.