عطیه غلامپور

منتور کسب و کار

طراح صنعتی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه

• مدیر دپارتمان طراحی و بسته بندی پارک توسعه کارآفرینی آویژن

• مدیر دپارتمان طراحی صنعتی مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای ساختمان ساز

• مربی رسمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای

• مدرس و مشاور سازمان میراث فرهنگی در حوزه تجاری سازی صنایع دستی

• سابقه مربیگری در رویدادهای استارتاپی کشور