جمیل نیک اندیش

منتور کسب و کار

جمیل نیک اندیش عضو موسس “رکاد”، “کلوپ مدیران” و “انجمن های علمی دانشجویی کل کشور” است.

راه اندازی شرکتهای “همگامان فروش برتر”، واحد نمایندگی های شرکت “مشاور نرم افزار محک”، کلینیک مشاورین مدیریت “رای آفرین”، توزیع قطعات خودرو “یاک یدک”، “صنایع روشنایی انیکس”، “کلوپ مدیران” و سرکت “مهارت گستران کسب وکار شرق” با برند “رکاد” در رزومه بنیانگذاری جمیل دیده می شود.

جمیل نیک اندیش طراح اپلیکیشن جئوبیز است. جئوبیز یک ماشین مشاور استراتژیک است که گفتگوهای سازمانی را به ابزارهای استراتژیک تبدیل می کند. جئوبیز به سازمانها کمک می کند تا بتوانند دانش بازار و اطلاعات استراتژیک را برای تصمیم گیری از لایه های پائین به لایه های بالای سازمان منتقل کرده و همچنین تصمیمات استراتژیک را جهت اجرا به لایه های پائین تر سازمان منتقل نماید.

وی معتقد است که خودش قربانی انتخاب رشته غلط شغلی و تحصیلی بوده است و لذا عاشقانه در تلاش است تا با طراحی نرم افزار “کنکاش” بتواند تمام دانش آموزان جهان را از این آسیب برهاند. اپلیکیشن کنکاش به دانش آموزان کمک خواهد کرد تا بتوانند موهبت درونی خود را بشناسند و برای پرورش استعدادهای ذاتی خود گامهای جدی و موثری بردارند.
جمیل با تجربه سالها مشاوره بازاریابی و استراتژی به سازمانها و شرکتها، اکنون معلم کارآفرینی و منتور استارتاپی است.