محمد سعیدی

منتور کسب و کار

    محمد تحصیلات خود را رشته مهندسی صنایع دانشگاه سجاد و ارشد آینده پژوهی در اصفهان ادامه داد

    از علایقش می توان به کتاب خوانی، طبیعت گردی و کوچینگ اشاره کرد

    از سال ۹۰ تا ۹۶ در خدمات مشاوره راهبردی و آینده پژوهی سازمان های مختلف فعالیت کرده

    از سال ۹۵ به عنوان مدیر اجرایی فضای اشتراکی پانوآ (پایگاه نوآوری) و یکی از اعضای تیم فروش استارتاپ سلام ساختمان مشغول خدمت خالصانه هستش

    دو سال برگزاری ماهانه محفل کتاب و تجربه پانوآ یکی از خدماتی است که به آن افتخار می کند