نادر قلیچی

منتور کسب و کار

  نادر قلیچی متولد 1368 هستش و رشتۀ اون مهندسی عمران-سازه میباشد. طراح و مجری پروژه نگهبان هوشمند (از۹۱تاکنون)
  مدیر عامل شرکت هوش گستر ناد (شرکت تخصصی در حوزه هوش مصنوعی و پیمانکار پژوهشکده سامانه های فضایی ایران)
  مشاور شهرداری مشهد (۹۲-۹۰)
  مشاور خودکفایی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان (۹۰-۸۷)
  مسئول طرح بوستان در بوستان (۸۷-۸۶)
  مسئول طرح راهنمای زایر (۸۴-۸۶)

  در حال حاضر مدیر پروژه نگهبان هوشمند ثمین به عنوان اولین سرویس خصوصی حفاظت و مراقبت از منازل شهروندان تحت نظارت پلیس پیشگیری ناجا