عطیه غلامپور

منتور کسب و کار

  طراح صنعتی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه

  • مدیر دپارتمان طراحی و بسته بندی پارک توسعه کارآفرینی آویژن

  • مدیر دپارتمان طراحی صنعتی مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای ساختمان ساز

  • مربی رسمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای

  • مدرس و مشاور سازمان میراث فرهنگی در حوزه تجاری سازی صنایع دستی

  • سابقه مربیگری در رویدادهای استارتاپی کشور