فائزه اصدقی

منتور کسب و کار

  مدرس دانشگاه

  دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی در دانشگاه صنعتی شاهرود

  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی از دانشگاه علم و صنعت ایران

  9 سال سابقه کار در دستگاه های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه امنیت اطلاعات و اشتغال

  برگزیده المپیاد ریاضی در سطح استان
  تقدیر شده در مسابقات برنامه نویسی acm-icpc تهران

  دارای بیش از 10 مقاله و کتاب در کنفرانس ها و مجلات معتبر داخلی و خارجی