۱ آذر
۱۳۹۶

رکاد ۷


رویداد کارآفرینی دانش آموزی رکاد ۷ ویژه دختران

خراسان رضوی – مشهد – کانون فارابی

۱۵:۳۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ الی ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۳
سایت رکاد هندل شده توسط رسول حسین پور