۶ بهمن
۱۳۹۷

رادیو رکاد


خلاصه کتاب:
کتاب اثر مرکب نوشته ای کامل از یک دستورالعمل ساده ای است که
افراد تشنه به موفقیت آن را عمل کرده و عمل می کنند. اثر مرکب به
ما یاد میدهد چگونه با انجام کارهای کوچک تحول بزرگی را ایجاد
کنیم.چگونه می توانیم عادت های زندگی را عوض کنیم و با انجام کار
های جزئی تاثیراتی جاودان بگذاریم.

نویسنده این کتاب:
این کتاب اثر دارن هاردی نویسنده موفق و صاحب مجله موفقیت
است. وی کتاب های مهمی از جمله امسال تکرار نخواهد شد، اثر
مرکب و… را نوشته است. او یک سخنران انگیزشی موفق است.

چرا پیشنهادش می کنیم:
اگر تمایل دارید که تغییراتی در زندگی خود ایجاد کنید و به سمت
هدف هایی که فقط هدف گذاری شده اند و به مرحله عمل نرسیده
اند؛حرکت کنید این کتاب راهنمای شما می باشد. این کتاب یک
دستورالعمل ساده برای افرادی است که منتظر تحولات بزرگ اند، ما
این کتاب را پیشنهاد می کنیم به افرادی که تشنه به دست آوردن
موفقیت هستند.
مهم نیست که الان چه کسی هستید مهم این است که می خواهید
چه کسی بشوید.
سایت رکاد هندل شده توسط رسول حسین پور