۷ مرداد
۱۳۹۸

ارتباط زبان زندگی


مهارت ارتباط موثر و صحیح ، جز مهمی در زندگی هر فرد است . در سومین جلسه فرهنگستان با حضور ارجمند خانم دکتر خالقی ، این مهارت و تکنیک های آموزشی به دانش آموزان فرهنگستان آموزش داده شد .

فردی که نتواند ارتباط درست و صحیحی را با دنیای پیرامون خود برقرار کند با مشکلات جدی رو به رو خواهد شد ؛ چرا که ارتباط یک اصل است و هدف از آموزش جلوگیری از رخداد مشکلات در این زمینه است . از نظر جامعه شناسان ارتباط نوعی فن اطلاع رسانی و انتقال افکار و رفتار های انسانی از شخصی به شخص دیگر است .

عدم داشتن حس خوب در ارتباط با دیگران به منزله نبود اشتراکات درونی و باور هاست که افکار و اندیشه ها شخصیت را شکل می دهند که شخصیت در ارتباط موثر مهم است؛ زیرا با شناخت مقابل ، باعث می شود که رفتار مناسب را داشته باشیم .

اولین گام این است که افراد به خودشناسی دقیق و بدون کوچک ترین اشتباهات و تردید ها نسبت به شناخت دست یابند که می توان از تست خودشناسی نئو NEO استفاده کرد و این تست پنج صفت شخصیتی را بازگو می کند.

لازم به ذکر است که افراد همیشه قرار نیست همان شکل شخصیتی را داشته باشند و رفتار ها معطوف به هدف هستند که برای ارضای نیاز ها شکل می گیرند .

نیاز ها شامل ؛ بقا ، عشق و احساس تعلق ، قدرت و پیشرفت ، آزادی و تفریح می باشند و هر کس بنا بر اندازه ظرف نیاز هایش رفتار می کند و درشکل گیری ارتباط عواملی دخیل هستند همچون عوامل درونی : شخصیت ، خصوصیات رفتاری ، احساس نیاز ، باور ها و علائق و عوامل بیرونی : نزدیک بودن ، معاشرت ، تشابه فیزیکی و سود می باشند . ارتباط ماندگار و موثر باید دارای تعادل در نیاز های مختلف باشد به سه راه برای ایجاد تعادل اشاره می شود : تغییر ، تعدیل، تغییر و تعدیل است.

با حفظ تعادل در رابطه باید متوجه عواملی که رابطه را خدشه دار می کند هم باشیم مثل سرکوب احساسات و باور های افراد مقابل مان و بقای رابطه به چه عواملی بستگی دارد ؟
در این نشست با یاری خانم دکتر به پاسخ به این سوال رسیدیم ؛

  1. احترام گذاشتن به باور ها و اندیشه ها 
  2. مشخص شدن نقش طرفین
  3.  تلاش برای حفظ و تداوم رابطه
  4. شناخت تفاوت های خود و طرف مقابل

باید پذیرنده تفاوت هایمان هم باشیم از اصول مهم رابطه ” رواداری ” است ؛ یعنی من حقیقت مطلق نیستم.

باید موانع در ارتباط هم شناسایی شود مثل ؛ تهدید کردن ، برچسب زدن با دیگران ، متکلم وحده بودن ، مسخره کردن طرف مقابل ، خطای افراد را به رخ شان کشیدن ، قطع کردن صحبت دیگران ، قضاوت و …

پیام ها در ارتباط بسیار نقش پررنگی را ایفا می کنند ، پیام ها تنها شامل پیام های کلامی نیستند بلکه پیام های غیر کلامی متاثر هستند . طرز ایستادن و راه رفتن، ارتباط چشمی و تن صدا … ٪۵۵ زبان بدن ، ٪۳۸ صدا و تن صدا ، ٪۷ صحبت کردن
ما دارای قدرت پنهان در اصول رفتاری هستیم که باید از حضور و فعالیت آن آگاه باشیم ؛ قدرت لبخند ، قدرت تحسین ، قدرت وانمود کردن ، قدرت نگاه و قدرت سکوت .

در جمع بندی کامل از این موضوع باید بدانیم که از خصوصیات روابط خوب چیست ؟
“گوش دادن و ابراز وجود “
و از خصوصیات روابط بد ؛ حق به جانب بودن ، غیر انتقاد پذیری ، تحقیر و سرزنش دیگران ، مقصر دانستن دیگران ، بیان احساس خود به شکلی غیر مستقیم .

سعی کنیم که در زندگی بهترین روابط را داشته باشیم تا هم مسیر زندگی مان به سوی موفقیت باشد و هم از زندگی لذت ببریم و یادگیرنده و آموزگار باشیم ؛ و همچنین ویتامین های روابط تان را هرگز فراموش نکنید:

(( “ توجه ، همدلی ، احترام ” ))
سایت رکاد هندل شده توسط رسول حسین پور