۶ شهریور
۱۳۹۸

بازدید کارشناس معاونت علمی ریاست جمهوری از تیم های رکادی


بازدید معاونت علمی ریاست جمهوری از تیم ها و هسته های فناور رکادی

این نشست مورخه ۸ مرداد ماه ۹۸، ساعت ۱۶ الی ۱۹، در محل مرکز نوآوری شهری با بازدید و حضور کارشناس معاونت علمی ریاست جمهوری، و جمعی از دانش آموختگان علاقه مند، پیشرو و فعال استارتاپی برگزار گردید.
در این جلسه انواع ایده ها و کسب و کار های در حال اجرا توسط دانش آموخته ها؛ ارائه شدند.. (گلکام، کانتونا…)
پس از ارائه و نقد گفتگو؛ کارشناس علمی معاونت ریاست جمهوری؛ با ابراز وجد خود از دیدن دانش آموزانی با چشم انداز های سبز و بزرگ و کسب کار هایی که نتیجه بار ها زمین خوردن، شکست و ناامید نشدن است؛ پس از سخنرانی کوتاه و اهمیت فعال بودن از طریق رسانه ها و پایگاه های خبری را گوشزد کردند و در ادامه این نکته را متذکر شدند که قشر دانش آموز بایستی خودش روی پای خودش بایستد و به دور از هرگونه رقابت، دست کسانی همسان خودش را بگیرد و با تلاش و همت استفاده ی بهینه از امکانات در عین بهره وری بالا، خودش را به جامعه اثبات کند.
سایت رکاد هندل شده توسط رسول حسین پور